למרות שאין לך את הדרישות שלנו אתה בנבחרת, מזל טוב!

אני רוצה לספר לכם משהו, במשך שנתיים ימים חייתי על דמי אבטלה, שלחתי עשרות פעמים קורות חיים לכל מיני מקומות ונדחיתי שוב ושוב.

אז ככה את הקורות חיים האחרון שלחתי בערך חודש לפני שקיבלתי את הבשורה שלי, אך היה לי ספק גדול שאתקבל לפרויקט מאחר ואין לי כל כך את הדרישות לקבלת העבודה.

עד שאמרתי לעצמי, די!! קראתי בקבוצה של הרב הצדיק שהוא רבי המובהק, שמי שקורא ספר דברים בשבת רואה ממש ניסים גלויים, אז קראתי בשבת שעברה את כל הספר ללא הפסקה וביום שלישי קיבלתי הודעה משמחת..

למזלי הרב וכמובן בזכות ספר הדברים שקראתי, אחד ממנהלי הפרויקט אמר לי "אני לא יודע להסביר את זה, אבל אני מרגיש שבלעדיך הפרויקט לא יוכל להמשיך, למרות שאין לך את הדרישות שלנו אתה בנבחרת, מזל טוב!"

אני לא צריך לספר לכם את ההתרגשות שאחזה בי באותו רגע, ממש יצאתי מהמשרד של המנהל ודמעות בעיני וליבי אומר לי יש ה' בעולם אסור אף פעם להתייאש..

התקבלתי לשאת חלק בפרויקט גדול של חברת אינטל ל 5 שנים עבודה מובטחת, עם שכר כמעט פי שתיים משכר המינימום, רכב צמוד טלפון וכל השאר אז החלטתי לפרסם תזכו לישועות אמן

כתוב/כתבי תגובה